Over Woongroep Amervoorde

Begin 2014 is een aantal ouders van jongeren met een beperking bij elkaar gekomen om een wooninitiatief te starten. Ons einddoel was een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor onze kinderen. En dat is ons gelukt. We hebben ons als groep ouders georganiseerd de Stichting Woongroep Amervoorde. In de stichting kunnen we als sterke en rechtsgeldige gesprekspartner functioneren, extra kennis en expertise verkrijgen en op een verantwoorde wijze financiële ondersteuning mogelijk maken. De betrokken jongeren wonen allemaal al hun hele leven in Amersfoort en naaste omgeving. En nu dus op de mooie Blekerssingel in Amersfoort, door de Stichting is deze mooie woonruimte gevonden. Ze krijgen hier professionele begeleiding en een individuele vorm van zorg, daarnaast werken ze allemaal op een dagbesteding.  Vanaf eind Maart 2018 wonen hier al 20 jongeren met faciliteiten voor 24-uurszorg en met 3 aparte ruimtes voor groepsvoorzieningen.